KINNITATUD

TSVK juhatus 10. mai 2022.a.

TALLINNA LAHTINE SEERIAVÕISTLUS HEIDETE mitmevõistluses

JUHEND

EESMÄRK: propageerida sportlikku eluviisi inimese igas eluetapis, pakkuda harrastusportlastele võimalust eHevalmistuseks erinevateks Iitlivõistlusteks ja isikliku sportliku vormi tesImiseks.

VÕISTLUSTE korraldaja on TSVK ja võistlused viib läbi TSVK kergejõusIku sektsioon.
AEG ja KOHT: TalTech staadion , Raja tn. 4 a Võistlused toimuvad vastavalt EKVA kodulehel olevale kalenderplaanile (vt ka www.tsvk.ee koduleht- JUHEND)

VÕISTLUSALAD: heidete mitmevõistlus ( vasar, kuul, ketas, oda, raskus) Lubatud on standarditele vastavad oma spordivahendid.

OSAVÕTJAD: N35+, M35+ (erandkorras on lubatud osaleda korraldaja loal noorematel kui 35.a ).

REGISTREERUMINE: eelregistreerimisega elektrooniliselt www.tsvk.ee kodulehel või TSVK e-postile info@tsvk.ee võistluspäevale eelneval kolmapäeval kuni kella 18.00. Erandjuhtudel on võimalik registreeruda kohapeal kuni 1 (üks ) tund enne võistluse algust.

OSAVÕTUTASU: 15 €
Kohapeal registreerujale 20 €
Osavõtutasu tasuda TSVK arveldusarvele EE 96 220000 112 006 1151 või kohapeal.

 

VÕISTLUSTE FORMAAT: seeriavõistlus toimub mitmevõistlusena, kus igal võistlejal on kolm katset igal alal.

VÕITJATE SELGITAMINE: paremuse selgitamine toimub WMA punktitabeli alusel.

AUTASUSTAMINE: seeria kokkuvõttes autasustatakse vanusegruppide paremaid.

 

NB! Kõik juhendis reguleerimata ning võistluste käigus esile kerkivad probleemid lahendavad peakohtunik koos korraldajaga. KORRALDUSEST: tasuta parkimine on Raja tn 4 a.   Infotehnoloogia Kolledzi kõrval.

 

Info:     Henn Pärn         tel: 5156665       e-post: info@tsvk.ee