Juhatuse esimees

Hr. Henn Pärn

Juhatuse liikmed

seisuga 29.07.2021

Heldur Tuulemäe

Hillar-Heiti Karm

Tõnu Kanne

Eha Pärn

Henn Pärn

Peeter Eylandt

Raivo Kornet

Aleksander Pajuri

Jaan Paas

Gert Pant

Andres Häkkinen

Anne Pardla

NB! Juhatuse liikmed esindavad TSVK-d kahekesi või Henn Pärn ainuisikuliselt.