Meie tekkelugu

Tallinna Spordiveteranide Koondis on moodustatud 15. märtsil 1958.aastal, olles esimene sellelaadne organisatsioon Nõukogude Liidus ja arvatavasti ka Euroopas.

Koondise põhikiri võeti vastu 11.mail 1959. aastal, milles rõhutati spordiveteranide osa spordiliikumises,  mälestuste talletamises ja vajadust taotleda spordiveteranidele oma kalmistuosa eraldamist. See mõte realiseerus 1959.aastal, kui Tallinna Täitevkomitee eraldas maaala Metsakalmistule spordiveteranide rahulaks.

Vastloodud organisatsiooni liikmeskond kasvas kiiresti ja juba esimesel spordiveteranide rongkäigul  osales 100 liikmeline esinduslik kolonn , kelle  hulgas olid Kristjan Palusalu, Johannes Kotkas, Alfred Neuland, Ain Sillak, Karl Kõiv jt. olümpiaatleedid.

Tallinna eeskujul hakkasid spordiveteranid organiseeruma ka teistes linnades ja maakondades. Nende baasil loodi 15. detsembril 1966.aastal Eesti Vabariiklik Spordiveteranide Koondis.

Tänase seisuga on Tallinna Spordiveteranide Koondises (TSVK) 300 liiget, esindatud on kergejõustik, võrkpall, lauatennis, suusatamine, petanque, jm. Olles põlvkondade ülese spordiliikumise mõtestajad, on meie liikmed eeskujuks noortele, näidates, et sportlikud saavutused võivad olla kõigis elukaare faasides. Meie liikmete seas on Euroopa ja maailmameistreid, kelle  vanus on üle 80. aasta.

Meie sportliku vaimu ja tegevuse ülevaateks on iga-aastaselt korraldatavad veteranide suvespordimängud, kus on kavas kaheksa spordiala  11-s vanusegrupis  meestele ja naistele.  Püüame olla esindatud maksimaalselt kõikidel aladel, kaasates  võimalikult palju spordiveterane.  2019.a. Vinnis toimunud suvemängudel osales TSVK delegatsioonis ca 100  sportlast ja sporditegelast ning tulemuseks on  üldesikoht.

TSVK on olnud edukas tänu liikmete aktiivsele tegevusele ning tegusatele  juhtidele, kelleks on olnud 1958-1973 Evald Roorand;   1973-1979   Aleksander Sirel;  1979-1981  Enn Uuehendrik;  1981-1989  Helmut Multer;  1989-1999 Väino Viherpuu; 1999 – 2009  Toomas Kookla;   2009 – 2019  Taago Puntso; alates 2019    Henn Pärn.