Tallinna  Spordiveteranide Koondise

volinike  koosolek

09. juuni 2023

kell 14.00 – 17.00

Tallinn, Tondi tn. 1

II korruse saalis 


 

PÄEVAKORD

 

  1. TSVK  2022.a. tegevusaruanne  ja  majandusaruanne   – juhatuse esimees H.Pärn
  1. Revisjonikomisjoni aruanne    Toni Eylandt, Rein Reidla
  1. TSVK 2022.a. majandusaruande kinnitamine
  1. TSV Koondise esimehe valimine
  1. TSVK juhatuse  liikmete valimine
  1. 2023.aasta tegevusest   – H.Pärn
  1. Jooksvad küsimused.

         

Henn Pärn

Tel: 515 6665

E-post: henn.parn@tsvk.ee